Paunci Foča

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

BETONI

1.

Beton MB 10

m3

94.02

15.98

110.00

2.

Beton  MB15

m3

98.30

16.70

115.00

3.

Beton MB 20

m3

102.57

17.43

120.00

4.

Beton MB 25

m3

106.84

18.16

125.00

5.

Beton MB 30  Pumpani

m3

111.12

18.88

130.00

6.

Beton MB 35  Pumpani

m3

119.66

20.34

140.00

7.

Beton MB 40  Pumpani

m3

123.94

21.06

145.00

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon separacije Paunci.


Betonara Pale

BETONI

1.

Beton MB 10

m3

94.02

15.98

110.00

2.

Beton  MB15

m3

98.30

16.70

115.00

3.

Beton MB 20

m3

102.57

17.43

120.00

4.

Beton MB 25

m3

106.84

18.16

125.00

5.

Beton MB 30  Pumpani

m3

111.12

18.88

130.00

6.

Beton MB 35  Pumpani

m3

119.66

20.34

140.00

7.

Beton MB 40  Pumpani

m3

123.94

21.06

145.00

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon betonare u Palama.


+387 65 511 291
+387 65 511 290

Cjenovnik separisanih agregata i betona