Paunci Foča

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

BETONSKA GALANTERIJA

1.

Betonske sive ploče 40x40x5cm

m2

18.00

3.06

21.06

2.

Betonske ploče u bojama 40x40x5cm

m2

20.00

3.40

23.40

3.

Betonski ivičnjaci(vibrirani)18x24x80cm

kom

8.38

1.42

9.80

4.

Betonski ivičnjaci 12x18x60cm

kom

6.00

1.02

7.02

5.

Betonski ivičnjaci-baštanski 7x21x50cm

kom

5.00

0.85

5.85

6.

Betonske dvovodne kape 40x50x8cm

kom

5.50

0.94

6.44

7.

Betonske kanalice 25x35x8cm

kom

5.00

0.85

5.85

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon separacije Paunci.


Betonara Pale

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

BETONSKA GALANTERIJA

1.

Betonske sive ploče 40x40x5cm

m2

18.00

3.03

21.06

2.

Betonske ploče u bojama 40x40x5cm

m2

20.00

3.40

23.40

3.

Betonski ivičnjaci(vibrirani)18x24x80cm

kom

8.38

1.42

9.80

4.

Betonski ivičnjaci 12x18x60cm

kom

6.00

1.02

7.02

5.

Betonski ivičnjaci-baštanski 7x21x50cm

kom

5.00

0.85

5.85

6.

Betonske dvovodne kape 40x50x8cm

kom

5.50

0.94

6.44

7.

Betonske kanalice 25x35x8cm

kom

5.00

0.85

5.85

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon betonare u Palama.


+387 65 511 291
+387 65 511 290

Cjenovnik separisanih agregata i betona