Paunci Foča

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

BETONSKI BLOKOVI

1.

20 x 20 x 40

kom

0.95

0,16

1.11

2.

12 x 20 x 40

kom

0.80

0.14

0.94

3.

10 x 20 x 40

kom

0.75

0.13

0.88

4.

25 x 20 x 40

kom

1.35

0.23

1.58

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon separacije Paunci.


Betonara Pale

BETONSKI BLOKOVI

1.

20 x 20 x 40

kom

0.95

0,16

1.11

2.

12 x 20 x 40

kom

0.80

0.14

0.94

3.

10 x 20 x 40

kom

0.75

0.13

0.88

4.

25 x 20 x 40

kom

1.35

0.23

1.58

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon betonare u Palama.+387 65 511 291
+387 65 511 290

Cjenovnik separisanih agregata i betona