Stambeno poslovni objekat – Promenada centar Pale

Stambeno poslovni objekat - Promenada centar Pale

STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT

NOVOIZGRAĐENA PROMENADA CENTRA NA PALAMA

Lokacija objekta je na novoplaniranoj pješačkoj promenadi na Palama, u skladu sa Regulacionim planom Pale – Centar.

PRODAJA STANOVA

Save

Zgrada naselje Luke 1, Pale

Zgrada naselje Luke 1, Pale

Karađorđeva ulica, naselje Luke 1, blok 6 u Palama.

PRODAJA STANOVA SPRAT

Poslovna zgrada, Foča

Poslovna zgrada, Foča

Objekat je lociran u Andrićevoj ulici br.2 u Foči u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u okviru Urbanističkog plana Foča.

IZNAJMLJIVANJE ILI PRODAJA