Majnex d.o.o.

Profil kompanije

Preduzeće Majnex d.o.o. Pale je osnovano 1989. godine.

U početku je osnovna djelatnost bila trgovina sa gorivom i mazivom na veliko i na malo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. Djelatnost je obavljana u Palama i dislociranim organizacionim jedinicama u Foči i Podgrabu. Od 2016. godine ova djelatnost je prešla u vlasništvo firme Nešković.

Od 2003. godine preduzeće Majnex d.o.o. Pale proširuje svoju djelatnost sa građevinskom operativom uspješnom privatizacijom jednog dijela preduzeća Maglić Foča, preuzimajući sve njihove obaveze u finansijskom smislu, zadržavajući radnu snage, a ujedno i zapošljavajući novu. Preduzeće sada, u svom vlasništvu posjeduje separaciju riječnih frakcija i betona u Pauncima, opština Foča, betonaru u Palama i kamenolom u Derventi, na putu između Pala i Sarajeva, sa pratećom mehanizacijom. Tehnički standardi izvođenje građevinskih radova, proizvodnje građevinskih agragata i betonske galanterije kao i kvalitet proizvoda njeguju se od postanka naše kompanije.

Ti standardi se ne odnose samo na kvalitet i obim proizvodnje, nego i na kvalitet i sadržaj života naših radnika kao i stanovništva u okruženju. Preduzeće Majnex d.o.o. Pale trenutno zapošljava 70 (sedamdeset) radnika, kao i određen broj sezonskih radnika po potrebi.

Zaštita okoline

Sastavni dio strateškog razvoja preduzeća Majnex d.o.o. Pale je i upravljanje zaštitom okoline, što je dokaz da smo na pravom putu po pitanju izgradnje, razvoja i daljeg unapređenja sistema zaštite okoline.

Kupci

Radimo na izgradnji dugoročnih i pouzdanih odnosa sa kupcima, pružajući visokokvalitetne proizvode i usluge. Na taj način doprinosimo boljem kvalitetu rada i života. Znamo da možemo biti uspješni samo ako su naši kupci uspješni. Zadovoljstvo naših kupaca je najveći uspjeh kompanije, a on se postiže primjenom svjetskih i lokalnih iskustava u pružanju usluga i proizvodnji.

Majnex d.o.o.

Zaposleni

Zaposleni, njihove vještine i znanje, su jedno od najznačajnijih bogatstava firme. Od samog početka podržavamo obrazovanje svog osoblja pružajući svojim radnicima brojne mogućnosti za profesionalni i lični razvoj. Naše preduzeće doprinosi poboljšanju životnog standarda pružanjem mogućnosti zapošljavanja velikom broju ljudi iz okruženja.

Korporativna odgovornost

Podrška mladim talentima, projektima iz oblasti zdravstva i obrazovanja, kao i humanitarna davanja neodvojivi su dio korporativne odgovornosti kompanije i važan cinilac ulaganja u buducnost, o čemu svjedoče brojne diplome, zahvalnice i priznanja.

Naša misija

• Davanje prednosti ekologiji i društvenoj odgovornosti
• Kontinuirano povećanje zarade kroz racionalizaciju troškova i dugoročni, profitu orijentisani rast
• Održavanje dugoročnih odnosa sa kupcima zasnovanim na pouzdanju i integritetu
• Zaštita klime i očuvanje prirodnih resursa su prioritetni u našim ciljevima zaštite okoline
• Akcenat je na otvorenoj komunikaciji, pružamo informacije na odgovoran i vjerodostojan način
• Uvođenje i implementacija međunarodnih standarda kvaliteta i odgovorne proizvodnje kao i bezbjednosti i zaštite na radu