IZNAJMLJIVANJE ILI PRODAJA

Lokacija:
Objekat je lociran u Andrićevoj ulici br.2 u Foči u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u okviru Urbanističkog plana Foča.

Podaci o objektu:
Poslovna zgrada je spratnosti Po+P+2, a na predmetnoj parceli izgrađene su i tri garaže. Spoljašnje dimenzije terena, prizemlja i dva sprata su 16,20×10,35 m, a ulazni dio u prizemlje zauzima bruto površinu od 58,46 m2, a horizontalni gabariti garaža iznose 8,55×6,15 m. U suterenu koji je kompletnom površinom identičan površini nadzemnih etaža smješteni su sljedeći sadržaji: kotlovnica, arhiva, čajna kuhinja i ostava. Visina prostorija je 2,20 m. Kuhinja je obrađena po važećim standardima, sa podovima i zidovima od keramičkih pločica, a plafon je spušteni tipa HANTER-DAGLAS. Kotlovnica je u funkciji i obezbjeđuje centralno grijanje kompletne zgrade.
.

Prizemlje objekta sastoji se od isturenog ulaznog dijela u kojem se nalazi portirnica, hol i osnovnog dijela gdje su smještene kancelarije.

NA preostala dva sprata, smještene su kancelarije. U prizemlju i na spratovima su urađeni sanitarni čvorovi koji su u funkciji. NA drugom spratu se nalaze kancelarije direktora i velika sala za sastanke. Visina prostora u kancelarijama je 2,90 m. U konstruktivnom smislu objekat se sastoji od nosivih konstruktivnih zidova sa horizontalnim i vertikalnim serklažima, a međuspratne konstrukcije su armirano-betonske ploče. Konstruktivni zidovi su rađeni od pune i šuplje opeke sa odgovarajućom termoizolacijom ukupne debljine 40 cm, a pregradni zidovi su od šuplje opeke d=12 cm.

Instalacioni radovi izvedeni su u skladu sa tehničkim propisima, a izvedeni su od materijala iz asortimana domaćih proizvođača.

Zemljište na kojem je izgrađen objekat privedeno je krajnjoj namjeni, komplet urađeno. Ograda koja omeđuje parcelu je metalna sa stubovima od fasadne opeke. Urađeni su trotoari, prilaz asfaltiran sa ivičnjacima i urađenim zelenim površinama.

Zidovi:
Zidovi su spolja termički izolovani i izvedeni su od šuplje i pune opeke, ukupne debljine 40 cm. Unutrašnji zidovi su od opeke d=12 cm.

Krov:
Krov je dvovodni, sa konstrukcijom urađenom od rezane građe I klase, a krovni pokrivač je crijep.

Obrada zidova i plafona:
Sve prostorije su obojene sa bijelim polikolorom, osim povšina pod keramičkim pločicama.

Obrada fasade:
Fasada je klasična-špricana i obojena uljanim fasadeksom u bijeloj boji.

Podovi:
Svi podovi u hodnicima su urađeni od vinaz pločica, u kancelarijama su parketi, u sanitarnim čvorovima podovi i zidovi su obloženi keramičkim pločicama.

Staklo-rezački radovi:
Stolarija je zaklesana sa 3 mm debljine ravnim staklom, a u prizemlju je termoizolovano staklo.

Limarski radovi:
Kišne odvodne cijevi ugrađene su od pocinkovanog lima sa kojim se opšiva i dimnjek na krovu i eventualni izlazi.

Ostali radovi:
U objektu su izvedeni instalacioni radovi: vodovod i kanalizacije, elektroinstalacija, gromobran i telefonska instalacija i centralno grijanje.

Pregled površina:
Poslovni objekat ima sljedeću korisnu površinu po etažama:

Suteren……………………….138,00m2
Prizemlje……………………..186,60m2
I sprat………………………….138,50m2
II sprat…………………………138,50m2
UKUPNO……………………..601,60m2