R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

1.

Betonska obloga BO fi 135(30x30x20)

kom


2.

Dimnjačka cijev fi 135 (33cm)

kom


3.

Priključak PA-1A za vrata

kom


4.

Priključak RA-2 redukcija

kom


5.

Vatrostalni ljepak VKL

kom


6.

Tervol uže

m+387 65 511 291
+387 65 511 290

Cjenovnik separisanih agregata i betona