Karađorđeva ulica, naselje Luke 1, blok 6 u Palama.

Lokacija:

Lokacija