Paunci Foča

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

SEPARISANE FRAKCIJE

1.

Frakcija 0-4

m3

30.77

5.23

36.00

2.

Frakcija 4-8

m3

23.08

3.92

27.00

3.

Frakcija 8-16

m3

22.22

3.78

26.00

4.

Frakcija 16-31.5

m3

20.52

3.48

24.00

5.

Mješavina za beton 0-16

m3

24.79

4.21

29.00

6.

Mješavina za beton 0-32

m3

23.93

4.07

28.00

7.

Šljunak neseparisani-riječni

m3

21.37

3.63

25.00

8.

Pijesak 0,02-0,9

m3

25.64

4.36

30.00

9.

Kamen

m3

17.10

2.90

20.00

10.

Tampon

m3

13.00

2.21

15.21

11.

Jalovina

m3

5.00

0.85

5.85

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon separacije Paunci.


Betonara Pale

R.br.

PROIZVOD

JED.

MJERE

CIJENA

KM/J.MJ.

BEZ PDV-a

PDV

CIJENA KM/J.MJ.

SA PDV-om

SEPARISANE FRAKCIJE

1.

Frakcija 0-4

m3

39.32

6.68

46.00

2.

Frakcija 4-8

m3

31.62

5.38

37.00

3.

Frakcija 8-16

m3

30.77

5.23

36.00

4.

Frakcija 16-31.5

m3

29.06

4.94

34.00

5.

Mješavina za beton 0-16

m3

33.33

5.67

39.00

6.

Mješavina za beton 0-32

m3

32.48

5.52

38.00

7.

Šljunak neseparisani-riječni

m3

29.91

5.09

35.00

8.

Pijesak 0,02-0,9

m3

34.19

5.81

40.00

9.

Kamen

m3

17.09

2.91

20.00

10.

Tampon

m3

13.00

2.21

15.21

11.

Jalovina

m3

5.00

0.85

5.85

NAPOMENA: Cijene su utovareno fco pogon betonare u Palama.


+387 65 511 291
+387 65 511 290

Cjenovnik separisanih agregata i betona