Separacija za pranje, mljevenje i prosijavanje frakcija nalazi se u pogonu Paunci, koja se nalazi 10 kilometara od Foče.

Kapacitet separacije je 1000 m3 u smjeni.

Proizvodni proces separacije je zaokružen u potpunosti. Prirodni šljunak dovozi se sa obale rijeke Drine, koja protiče u blizini, transportuje se do koševa separacije, zatim nastupa proces pranja i separisanja istog materijala. Na kraju se materijal melje i prosijava – prosipa. Na ovaj način dobijamo prirodni šljunak svih frakcija od 0-31 mm, a po potrebi 0-60 mm, te se iste koriste za proizvodnju visokokvalitetnog betona i betonskih galanterija…

U sklopu ovog pogona nalaze se sekundarni mlinovi koji služe za mljevenje svih frakcija 04-16 mm da bi dobili frakcije 0-4 mm, najtraženiju u građevinarstvu.

Ovakva organizacija rada omogućava nam da u svakom momentu dajemo tržištu pouzdanu isporuku pomenutih kamenih frakcija sa svom potrebnom atestnom dokumentacijom.

+387 58 238 020

+387 66 801 664