Stambeno poslovni objekat - Promenada centar Pale

NAZIV OBJEKTA: STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT
LOKACIJA:  NOVOIZGRAĐENA PROMENADA CENTRA NA PALAMA
INVESTITOR: “MAJNEX” d.o.o. Magistralni put b.b. PALE.

Nema dostupnih stanova.

Položaj i lokacija

Lokacija objekta je na novoplaniranoj pješačkoj promenadi na Palama, u skladu sa Regulacionim planom Pale – Centar. Objekat se po Regulacionom planu, naslanja na susjednu lamelu, tako da u tlocrtu, po geometriji, čine isječak pravilnog osmougla (lomovi na oba objekta su pod 45%).